ยินดีต้อนรับสู่ IQE จำกัด
เทคโนโลยีอัจฉริยะคว้าโอกาสในภาคสกุลเงินดิจิทัลได้อย่างไร?

ด้วยการสนับสนุนจาก Infinite Tech เครื่องยนต์ควอนตัมอัจฉริยะสามารถทําสเปรดที่ทํากําไรได้ในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลหลายรายการ เครื่องมือนี้ใช้ Big Data ปัญญาประดิษฐ์และ Er800s อย่างกว้างขวางเพื่อให้สเปรดอัตโนมัติเต็มรูปแบบแบบเรียลไทม์!

ขั้นตอนที่ 1: การกระทบยอดข้อมูล

รวบรวมและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่นสื่ออย่างเป็นทางการและโซเชียลมีเดียรวมถึงข้อมูลสถิติเช่นปริมาณการซื้อขายและราคาในการแลกเปลี่ยน

ขั้นตอนที่ 2: การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์

ข้อมูลดิบจะรวมอยู่ในอัลกอริธึมพิเศษของเราซึ่งใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์และคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อคํานวณความน่าจะเป็นของสเปรดการค้าที่ประสบความสําเร็จแบบเรียลไทม์

ขั้นตอนที่ 3: ระบุและเลือกคู่การซื้อขายสําหรับการซื้อขายดาว

คู่การซื้อขายในแต่ละตลาดหลักทรัพย์มีศักยภาพสูงสุดสําหรับคู่การซื้อขายสเปรดที่ประสบความสําเร็จที่จะระบุและการคํานวณเพิ่มเติมเพื่อเลือกคู่การค้าที่มีระดับความเสี่ยงต่ําสุดที่เป็นไปได้ที่เกี่ยวข้อง (เช่นการลื่นไถล)

ขั้นตอนที่ 4: ทําธุรกรรมอนุญาโตตุลาการ

หลังจากระบุและเลือกคู่การซื้อขายแล้ว Intelligent Quantum Engine จะทําการซื้อขายโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์!

กลยุทธ์ทางธุรกิจหลัก
  • สร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่เราใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และฐานข้อมูลผู้บริโภคขนาดใหญ่และชุมชนของพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของเรา
  • การได้มาซึ่งสินทรัพย์และธุรกิจที่มีค่าเชิงกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของเราในการปลดปล่อยศักยภาพในด้าน cryptocurrencies และข้อมูลขนาดใหญ่
  • การปรับปรุงและปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องผ่านการวิจัยและพัฒนา
  • ผสานรวมแง่มุมต่าง ๆ ของธุรกิจของเราในสองด้านเพื่อสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจและชุมชนที่ยั่งยืน
  • ใช้วิธีการทีละขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการขยายธุรกิจในภาค De-Fi และ Big Data