Chào mừng bạn đến IQE Giới Hạn
Làm Thế Nào Để Công Cụ Lượng Tử Thông Minh Nắm Bắt Cơ Hội Trong Lĩnh Vực Tiền Điện Tử?

Được hỗ trợ bởi Infinite Tech, Intelligent Quantum Engine có khả năng thực hiện các giao dịch chênh đạo có lợi nhuận trên nhiều sàn giao dịch tiền điện tử. Công cụ sử dụng rộng rãi Dữ liệu lớn, Trí tuệ nhân tạo và Điện toán lượng tử để thực hiện các giao dịch chênh phân hoàn toàn tự động trong thời gian thực!

Bước 1 : Đối Chiếu Dữ Liệu

Thu thập và đối chiếu dữ liệu từ nhiều nguồn như phương tiện truyền thông chính thống và phương tiện truyền thông xã hội cũng như dữ liệu thống kê như khối lượng giao dịch và giá cả trên các sàn giao dịch

Bước 2: Phân Tích Dự Đoán

Dữ liệu thô sau đó được đưa vào Thuật toán độc quyền của chúng tôi, sử dụng Trí tuệ nhân tạo trong phân tích và Điện toán lượng tử để tính toán thời gian thực về xác suất thương mại chênh lệch giá thành công

Bước 3: Xác Định Và Lựa Chọn Các Cặp Giao Dịch Cho Các Giao Dịch Chênh Sao

Cặp giao dịch trên các sàn giao dịch riêng lẻ có tiềm năng cao nhất để các cặp giao dịch chênh lệch giá thành công được xác định và tính toán bổ sung được thực hiện để chọn các cặp giao dịch có mức rủi ro thấp nhất có thể liên quan(vídụ: trượt giá)

Bước 4: Thực Hiện Giao Dịch Trọng Tài

Sau khi xác định và lựa chọn các cặp giao dịch, Intelligent Quantum Engine sẽ tự động thực hiện các giao dịch trong thời gian thực!

Chiến Lược Kinh Doanh Chính
  • Thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, nơi chúng tôi tận dụng các công nghệ, sản phẩm và cơ sở dữ liệu người tiêu dùng lớn và cộng đồng của các đối tác chiến lược của chúng tôi
  • Mua lại chiến lược các tài sản và doanh nghiệp có giá trị để hỗ trợ mục tiêu của chúng tôi là giải phóng tiềm năng trong lĩnh vực tiền điện tử và dữ liệu lớn
  • Cải tiến và nâng cao sản phẩm liên tục thông qua Nghiên cứu & Phát triển (R & D)
  • Tích hợp các khía cạnh khác nhau của các doanh nghiệp của chúng tôi trong hai lĩnh vực để xây dựng một hệ sinh thái kinh doanh và cộng đồng bền vững
  • Áp dụng cách tiếp cận từng bước liên quan đến việc mở rộng kinh doanh trong lĩnh vực De-Fi & Big data-target