Chào mừng bạn đến IQE Giới Hạn
Khai thác sức mạnh của dữ

liệu lớn & công nghệ để tạo ra giá trị

Dữ liệu đang trở thành nguyên liệu thô mới của doanh nghiệp. Công nghệ sẽ là động lực chính của quá trình chuyển đổi kinh doanh.

Khả năng khai thác dữ liệu & công nghệ sẽ là chìa khóa để tạo ra giá trị.

Dữ Liệu Lớn : Giá Trị & Tiềm Năng Tăng Trưởng

Người ta nói rằng " Thông tin là sức mạnh " và điều này chắc chắn đúng, đặc biệt là trong thời đại số hóa này, nơi người ta có thể tiếp cận với các thị trường trên toàn thế giới với tốc độ và sự tiện lợi chưa từng có.

Trên thực tế, không có doanh nhân nào có thể tranh luận với tiềm năng dữ liệu và phân tích để phát triển doanh nghiệp của họ.

McKinsey ước tính rằng " một nhà bán lẻ sử dụng dữ liệu lớn cho toàn bộ có tiềm năng tăng biên độ hoạt động của mình lên hơn 60% " và " các dịch vụ được kích hoạt bởi dữ liệu vị trí cá nhân có thể cho phép người tiêu dùng chiếm 600 tỷ đô la thặng dư kinh tế"

Theo đánh giá lại của MGI và Văn phòng Công nghệ Kinh doanh của McKinsey, " dữ liệu lớn - sẽ trở thành một cơ sở chính của sự cạnh tranh, làm nền tảng cho làn sóng tăng trưởng năng suất, đổi mới và thặng dư người tiêu dùng mới " Đọc thêm ...

Dữ Liệu Lớn : Một Thị Trường Khổng Lồ Và Đang Phát Triển

Một yếu tố quan trọng thúc đẩy sự tăng trưởng này là thị trường đang phát triển cho Dữ liệu người tiêu dùng!

11%  (CAGR)
Quy Mô Thị Trường Dữ Liệu Lớn Toàn Cầu

2019: 138,9 tỷ USD

  

2025: 229,4 tỷ USD

Tốc Độ Tăng Trưởng Kép Hàng Năm ( CAGR ) của ... Khoảng 11%

202,5 tỷ USD
IT Trên Toàn Thế Giới

Chi tiêu CHO IT trên toàn thế giới dự kiến sẽ đạt 2.7 Triệu đô la cho năm 2020
Phân tích dữ liệu Bis dự kiến sẽ chiếm: Hơn 7,5%

Đó là... 202,5 tỷ đô la!

Intelligent Quantum Engine còn được gọi là IQE

Một công ty công nghệ hàng đầu tập trung vào nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ tiên tiến, đặc biệt là trong hai sectoers phát triển nhanh.

Các Startegies Kinh Doanh Chính

Thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, nơi chúng tôi tận dụng các công nghệ, sản phẩm và cơ sở dữ liệu người tiêu dùng lớn và cộng đồng của các đối tác chiến lược của chúng tôi.

Sự tha bổng chiến lược của các tài sản có giá trị và các doanh nghiệp để hỗ trợ mục tiêu của chúng tôi là giải phóng tiềm năng trong lĩnh vực tiền điện tử và dữ liệu lớn ...

Thêm thông tin